Strona poświęcona inżynierii środowiska
O kierunku

Inżynieria Środowiska ma bardzo mylącą nazwę :) Ludzie często myślą, że to kierunek związany z sadzeniem drzew. Na szczęście nie mają racji. Środowisko w nazwie tego kierunku oznacza wode, ogień, powietrze. W taki sposób to należy rozumieć. Inżynieria środowiska pomaga ludziom wykorzystywać wymienione żywioły dla naszego dobra. To, że masz teraz w mieszkaniu 20°C zawdzięczasz właśnie inżynierom środowiska. To, że wstając rano możesz przemyć twarz wodą, zawdzięczasz również inżynierom środowiska. No i oczywiście to, że w tym momencie używasz swojego komputera, który jest chłodzony specjalnymi urządzeniami aby móc funkcjonować - zawdzięczasz to inżynierom środowiska. Zauważ zatem, że branża dotycząca inżynierii środowiska jest bardzo obszerna.

Studia na i.ś są typowo techniczne. Przez cały okres studiów masz styczność z matematyką, fizyką, chemią. Po skończeniu studiów I stopnia (7 semsetrów) masz możliwość kontynuowania studiów na studiach II stopnia (3 semstry). Po otrzymaniu dyplomu możesz starać się o uzyskanie uprawnień budowlanych ( więcej o uprawnieniach w artykule Uprawnienia budowlane). Właściwie dopiero po uzyskaniu uprawnień zaczyna się godnie zarabiać w swoim zawodzie :) ( więcej o zawodach w artykule Zawody)

 
Perspektywy na przyszłość

Napewno nie jednokrotnie słyszeliście o tym, że w Polsce brakuje inżynierów. Być może wybraliście Politechnike tylko z tego właśnie względu. Muszę was potwierdzić w przekonaniu: w Polsce brakuje inżynierów, i przez conajmniej najbliższe 10 lat będzie ich brakować. Najbardziej poszukiwani są oczywiście informatycy, potem kolejno absolwenci mechaniki i budowy maszyn, automatyki, budownictwa. Zatrzymajmy się przy budownictwie. Na chłopski rozum: budownictwo zajmuje się budowaniem, tak ? Teraz pytanie do was: czym zajmuje się inżynieria środowiska ? Również budowaniem, tylko czegoś innego. Chciałbym tu zaznaczyć, ze po skończeniu IŚ możesz nazywać siebie inżynierem budownictwa, możesz należesz do Izby Inżynierów Budownictwa. Jednym słowem: inżynieria środowiska jest poniekąd specjalizacją kierunku budownictwo. I tu trzeba zaznaczyć: ZAPOTRZEBOWANIE NA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA JAK I NA INŻYNIERÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA JEST TAKIE SAMO !!

Jeśli chcecie znać odpowiedź co się bardziej opłaca studiować budownictwo czy iś odpowiedź jest nasępująca: Zauważ, że każdy zna taki kierunek jak budownictwo, za to nie każdy wie co to jest iś. Co z tego wynika? że kierunek iś jest mniej popularny, czyli wybiera go mniej studentów, dodatkowo zauważcie, że budownictwo jest na każdej uczelni, natomiast iś ( mówię tu o konkretnych specjalnościach) jest na kilku uczelniach w kraju. Wiadomo, że są uczelnie, które kształcą isiowców, ale szczerze muszę przyznać, że w nieciekawych specjalnościach. Jak widzicie kładę nacisk szczególnie na specjalnosc klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne. Jeśli skonczysz tą specjalnosc na iś, jestes bardziej rozchwytywany przez pracodawcow niż jakbyś skończył budownictwo.

 
Zawód po inżynierii środowiska

Skończenie kierunku inżynierii środowiska daje naprawdę szerokie możliwości. Wymienie kilka najczęstszych funkcji wykonywanych przez absolwentów IŚ.

Kierownik budowy - osoba odpowiedzialna za wykonanie robót instalacyjnych na terenie budowy. Zajmuje się kierowaniem zespołu wykonującego prace instalatorskie. Zamawia materiał, wykonuje kosztorysy, czyta projekty. Dużo się najeździ i nagada przez telefon :) Zazwyczaj te atrybuty dostaje od firmy, gdyż są one niezbędne w tym zawodzie. Oczywiście zawód można wykonywać tylko wtedy,  gdy posiada się uprawnienia budowlane do kierowania robotami. (więcej o uprawnieniach w zakładce uprawnienia). Zarobek w tym zawodzie zaczyna się właściwie od 3000 na rękę, wraz ze zdobytym doświadczeniem pensja wzrasta, są do osiągnięcia liczby pięciocyfrowe :)

Projektant instalacji - zawód nieco podobny do zawodu architekta, projektanta konstrukcyjno-budowlanego czy projektanta instalacji elektrycznych. Czyli w jednym słowie: AutoCad :) . Pracując w tym zawodzie dostaniesz np. polecenie wykonania projektu wentylacji w szkolnej sali gimnastycznej. Odpalasz kompa i jedziesz z koksem, licząc przy tym gabaryty sali, dlugosc rur i szybów. Oczywiscie najczesciej projektuje sie instalacje sanitarne w domkach jednorodzinnych. Koszt takiego projektu wacha się w zaleznosci od rozmiaru budynku. Ale przykladowo, projekt domku, ktorego wykonanie zajmuje 5 dni, sprzedaje się za około 1000 zł. Do wykonywania tego zawodu niezbędne są uprawnienia do projektowania (wiecej o uprawnieniach w zakladce uprawnienia). Bez upranien mozesz byc jedynie tzw asystentem projektanta. Pensja asystenta wacha się w granicach od 1,5 do 2,5 tysiąca na rękę.

Inspektor nadzoru budowlanego - osoba odpowiedzialna za całą inwestycje, jest zatrudniany przez inwestora i pełni funkcje podobną do funkcji adwokata, ponieważ jest reprezentantem swojego klienta. Aby zostać inspektorem budowlanym trzeba być doświadczonym pracownikiem, oczywiście bez upranwnien tez się nie obejdzie. Zazwyczaj inspektorem zostaje się po15-20 latach pracy w zawodzie. Zarobki inspektora nadzoru- nie wiem, ale wszyscy inspektorzy jakich znam mają własne bmw albo audice, ich żony jeżdżą nowymi golfami VI, dodam jeszcze, że mają postawione kilka domów dla swoich synalków. Zarobek inspektora zależy od wartości inwestycji. Zazwyczaj inspektor dostaje 5% wartosci inwestycji.

 
Uprawnienia budowlane

 Generalnie istnieją dwa rodzaje uprawnień :

  • do projektowania,
  • do kierowania robotami budowlanymi

Uprawnienia wydaje się:

  • bez ograniczeń,
  • w ograniczonym zakresie.

 

Absolwent inżynierii środowiska może ubiegać się o uprawnienia:

  • bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Uprawnienia bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
  • ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do 1.000 m3 oraz:
  1)   o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m;
  2)   posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym;
  3)   przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;
  4)   niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie;
  5)   niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej.

 

 
Przedmioty

Przedmioty na kierunku Inżynieria Środowiska na Politechnice Wrocławskiej:

 
I semestr
E  -  3  4  Algebra z geometrią analityczną
E  -  4  8  Analiza matematyczna 1
E  -  4  5  Fizyka 1
-  P  2  2  Rysunek techniczny i geomteria wykreślna
-  -  2  2  Informatyczne podstawy projektowania
-  -  2  3  Biologia i ekologia 1
-  -  2  2  Technologie informacyjne
-  -  2  2  Przedmiot humanityczo-menadżerski
-  -  2  2  Nauki o zarządzaniu
_suma__________________________________________
3 1 23 30   liczba przedmiotów:9   (kolejno: E-egzamin, P-projekt, liczba godzin w tyg., liczba pkt ECTS)
 
 
II semestr
E  -  5  8  Analiza matematyczna 2
E  -  4  5  Fizyka 2
E  -  2  3  Chemia
-  -  2  3  Podstawy ochrony środowiska
-  -  2  2  Biologia i ekologia 2
-  -  2  3  Termodynamika 1
-  -  4  3  Język obcy
-  -  2  1  Zajęcia sportowe
-  -  2  2  Przedmiot humanistyczno-menadżerski
________________________________________________
3 0 25 30  liczba przedmiotów:9    (kolejno: E-egzamin, P-projekt, liczba godzin w tyg., liczba pkt ECTS)
 
 
 
Progi punktowe
Oto progi punkstowe na Inżynierię Środowiska w latach 2009 i 2010:
2009  -   256,9
2010  -   270,4
Co musisz zdawać na maturze aby się dostać na inżynierię środowiska?
MATEMATYKA p.ROZSZERZONY  oraz FIZYKA p.ROZSZERZONY
W jaki sposób oblicza się wskaźnik rekrutacyjny?
W = M + F + 0,1*JP + 0,1*JO
M – jest równa większej z liczb: P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,
 F(2)- jest równa większej z liczb: P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym,
JO - jest równa większej z liczb: P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym,
JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,
(część materiału pochodzi ze strony Politechniki Wrocławskiej)
 
© 2008 Inżynieria środowiska | Template by vonfio.de